Ogłoszenie o sprzedaży stalowych używanych zbiorników hydroforowych

Ogłoszenie  o sprzedaży stalowych używanych zbiorników hydroforowych o pojemności 2500L, 2000L, ciśnieniu do 6 BAR

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. przy ulicy Farnej 4, zaprasza do składania ofert zakupu następujących przedmiotów:

  1. Zbiornik hydroforowy stalowy używany o pojemności 2500L i ciśnieniu do 6 BAR-waga 1020 kg – szt.4
  2. Zbiornik hydroforowy stalowy używany o pojemności 2000L i ciśnieniu do 6 BAR-waga   780 kg- szt.2

 

Oferowane zbiorniki można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od  8.00 – 14.00, w Warce przy ulicy Grójeckiej 24.

 

Stan techniczny ww. sprzętu jest aktualny na dzień publikacji ogłoszenia. Są to używane stalowe zbiorniki na wodę wymontowane ze stacji SUW. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikłe z dotychczasowej eksploatacji. Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, zawierających proponowaną cenę zakupu brutto, swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego – do godziny 12:00 w dniu 05.03.2020 r. w sekretariacie Spółki w Warce przy ulicy Farnej 4.

O wyborze oferty decyduje najwyższa zaproponowana cena. Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. nie ponosi kosztów poniesionych przez osoby/podmioty zainteresowane nabyciem opisanego sprzętu, w związku z ich uczestnictwem w postępowaniu ws. sprzedaży.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. może w każdym czasie odwołać lub zmienić warunki postępowania lub ogłoszenia, zamknąć postępowanie o sprzedaży sprzętu, bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. zastrzega, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

Numer telefonu do kontaktu tel. 728 459 232