Recepta na upały

Zainstalowano trzy kurtyny wodne ustawione na rynku oraz przy szkołach nr 1 i nr 2. Dają możliwość schłodzenia w upalne dni.