Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.03.2021 r. rozpoczęto prace polegające na renowacji studni głębinowej zlokalizowanej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gośniewice.

Do czasu zakończenia prac mających na celu usuniecie awarii studnia zostaje wyłączona z eksploatacji.

Prowadzone prace nie będą powodowały zakłóceń w dostarczaniu wody do odbiorców ani nie będą miały wpływu na jej jakość.

Jednocześnie informujemy, że dostarczana woda pod względem jakości spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  (Dz.U.2017.2294).