Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Konarach

W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar wykonano odcinek kanalizacji tłocznej o długości 212 mb wykonany z rur zgrzewnych PE 63. Na zakończeniu sieci kanalizacyjnej została posadowiona przepompownia UZT.

Wartość zrealizowanej przez ZUK inwestycji wynosi: 34 198,89 zł