Siedziba Spółki – budynek administracyjno-biurowy: Warka, ul. Farna 4

Siedziba Spółki – miejsce pracy Prezesa Zarządu oraz Działu Księgowości i Działu Handlowego. W zmodernizowanym i przebudowanym budynku administracyjno-biurowym znajduje się również Biuro Obsługi Klienta, Punkt Kasowy i Biuro dyżurnych dla obsługi stacji uzdatniania wody oraz obsługi awarii sieci wod.-kan.