Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych (SPOK) przy ul. Fabrycznej

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych zlokalizowana na wydzielonym terenie składowiska odpadów została oddana do użytku w 2015 r. Celem SPOK jest gromadzenie odpadów zmieszanych dowożonych śmieciarkami w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, a następnie przeładunek na duże zestawy kontenerowe (2 x 34 m3) i wywóz tych odpadów do Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Radomiu. SPOK przyczynia się do zoptymalizowania i zmniejszenia kosztów transportu do RIPOK.