Stacja uzdatniania wody w Bończy

Wybudowana w latach 2008-2011 nowa stacja uzdatniania wody (SUW) w Bończy, o wydajności 600 m3/dobę, uzdatnia wodę do parametrów jakościowych wody zdatnej do picia oraz dostarcza wodę sieciami wodociągowymi dla mieszkańców Bończy, Michałowa Górnego, Michałowa Dolnego, Brankowa. Stacja wyposażona jest w system monitoringu przesyłający dane o pracy urządzeń stacji do Biura dyżurnych w Warce.