Stacja uzdatniania wody w Dębnowoli

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Dębnowoli, o wydajności 360 m3/dobę, dostarcza wodę dla mieszkańców Dębnowoli i Klonowej Woli. Wybudowana w latach 70-tych stacja w najbliższym czasie zostanie zmodernizowana.