Stacja uzdatniania wody w Gośniewicach

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Gośniewicach, o wydajności 480 m3/dobę, dostarcza wodę dla mieszkańców Gośniewic i Michalczewa. Planuje się rozbudowę sieci wodociągowej zasilanej przez tą stację do wsi Hornigi i połączenie tej sieci z siecią wodociągową Warki.