Stacja uzdatniania wody (SUW) w Pilicy

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Pilicy, o wydajności 450 m3/dobę, została zmodernizowana i przyjęta w eksploatację przez ZUK w 2001 r. Stacja dostarcza wodę dla mieszkańców dla miejscowości Pilica. W 2019 r. realizowana jest rozbudowa sieci wodociągowej z Pilicy i połączenie tej sieci z siecią wodociągową Warki.