Stacja uzdatniania wody w Piasecznie

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Piasecznie, o wydajności 400 m3/dobę, dostarcza wodę dla mieszkańców Piaseczna i okolic. Wybudowana w 1977 r. stacja w najbliższym czasie zostanie zmodernizowana.