plant

Czym są ustabilizowane komunalne osady ściekowe?

Komunalne osady ściekowe są substratem nawozowym powstającym w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków i są klasyfikowane pod kodem 19 08 05.
Wytwarzane osady poddawane są procesom higienizacji wapnem, dzięki czemu są bezpieczne pod względem sanitarnym.
Bardzo dobra jakość osadu wynika z wysokiej zawartości podstawowych składników nawozowych (azotu i fosforu) oraz obecnością makro i mikroelementów.

WYKORZYSTANIE OSADU

 • w rolnictwie pod uprawy zbóż,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne,
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji pasz,
 • do sadów i nieużytków rolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

BEZPIECZEŃSTWO OSADU

W przypadku osadów powstających w procesie działania Oczyszczalni Ścieków w Warce prowadzone badania potwierdziły jego przydatność dla wykorzystania w celach rolniczych. O wartości nawozowej decyduje zawartość głównych składników pokarmowych dla roślin (azot, fosfor, potas, magnez, wapń) oraz mikroelementów.

Zawartość mikroelementów jest znacznie wyższa niż w gnojowicy, w oborniku czy w kompostach wyprodukowanych z przeciętnej masy zielonej.

Zarówno badania gleby, na której ma być zastosowany osad jak i analiza osadu przeprowadzane są na zlecenie Zakładu Usług Komunalnych w Warce wyłącznie przez akredytowane laboratoria, które znajdują się w spisie Polskiego Centrum Akredytacji.

OPINIA NAWOZOWA

Dzięki opinii nawozowej zyskują Państwo:

 • analizę jakościową gruntu, znajdującego się na Państwa działce lub gruncie,
 • analizę składu osadu, który docelowo ma być zastosowany na Państwa działce
  lub gruncie,
 • dawki osadu przy stosowaniu w celach rolniczych,
 • zalecenia do stosowania osadu.

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA OSADU

 • obniżenie kosztów produkcji rolnej,
 • wysoka zawartość mikro i makroskładników,
 • przyrost zarówno zielonych części nadziemnych jak i rozwój systemu korzeniowego,
 • poprawa zdolności zatrzymywania wody i odkwaszania gleby,
 • poprawa struktury gleby,
 • bezpłatna analiza jakościowa gruntu wyłącznie przez akredytowane laboratoria.

Komunalne osady ściekowe nie mogą być stosowane:

 • parków narodowych i rezerwatów przyrody,
 • ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,
 • pasa gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,
 • zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,
 • czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
 • o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz
  piaski
 • gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5m poniżej powierzchni gruntu,
 • rolnych o spadku przekraczającym 10%,
 • ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi
  terenami,
 • położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu
  produkcji żywności,
 • na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
 • przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z
  ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,
 • wykorzystywanych na pastwiska i łąki,
 • wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

Stosowanie osadu jest możliwe tylko poza okresem wegetacji roślin, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi!

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ DO NAS, POMOŻEMY!

48 667-32-99 wew. 107

W celu uzyskania szczegółowych informacji, związanych z pozyskaniem osadów, prosimy kontaktować się pod powyższym numerem telefonu, czynnym od poniedziałku do piątku          w godzinach 07:00-15:00.

Broszura „Osad do nawożenia gleby”
Plakat „Osad do nawożenia gleby”
Ulotka „Osad do nawożenia gleby”