Stacja Paliw przy ul. Grójeckiej 24

Koncesjonowana stacja paliw przy ul. Grójeckiej 24 prowadzi dystrybucję paliw (benzyna i ON) dla potrzeb pojazdów będących w posiadaniu Spółki, a także sprzedaż paliw i sprzedaż części zamiennych do pojazdów dla klientów.