Zintegrowany System Informatyczny - wdrożenie

W postępowaniu ofertowym wyłoniono firmę UNISOFT, która wdroży Zintegrowany System Informatyczny dotyczący sektora wodno-kanalizacyjnego w spółce.