Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Konary

Zmodernizowana staraniem Spółki w 2018 r. oczyszczalni ścieków w Konarach, umożliwia oczyszczanie ścieków doprowadzanych sieciami kanalizacyjnymi z północnej części Gminy Warka (miejscowości Konary, Magierowa Wola i Podgórzyce). Oczyszczalnia w Konarach jest nowoczesnym obiektem pracującym w technologii SBR, wyposażonym w nową stację mechanicznego oczyszczania, nowe zbiorniki i specjalistyczne oprogramowania monitorujące i sterownicze. Przepustowość oczyszczalni (zaprojektowana 250 m3/dobę), umożliwi oczyszczanie ścieków także z rozbudowywanych sieci w pozostałych miejscowościach rejonu Konar: Przylot, Ostrówek, Dębnowola, Klonowa Wola, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie, Gąski