Informacja o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. został utworzony fundusz rekultywacyjny.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów w Warce przy ul. Fabrycznej wynosi 2%.

29.05.2013 – Ogłoszenie

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. oferuje do odsprzedaży używany kocioł CO Viessmann Turbomat – Duplex. Wymiary: długość 4440mm, szerokość 2270mm, wysokość 2575mm. Masa własna 9175 kg. Pojemność wodna 5675 dm³. Moc 4100 kW. Dopuszczalne ciśnienie pracy 6 Atm. Dopuszczalna stałą temperatura pracy 120ºC. Numer fabryczny 720865400123. Rok budowy 1993. Cena do uzgodnienia.

Kontakt: e-mail: handlowy@zukwarka.pl, bienkowski.p@zukwarka.pl, tel. 48 667 32 99, 660 101 215

05.12.2012 – Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-Lecia i Książąt Mazowieckich w Warce

Uprzejmie informuję, że Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. przystępuje z końcem roku 2012 do realizacji inwestycji pt. „Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-Lecia i Książąt Mazowieckich w Warce”.

Wykonawca – Konsorcjum firm: Energy Investors Group S.A., ul. Grobli 13, Brzeg, Energy Investors Sp. z o.o., ul. Wiejska 12, Warszawa został wyłoniony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z Umową zawartą 28 listopada 2012r. pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. a Wykonawcą zakończenie wszelkich prac umożliwiających ciągłe dostarczanie ciepła z nowych kotłów, przebudowaną siecią do wszystkich odbiorców nastąpi w terminie do 30.09.2013r.

Koszt inwestycji to kwota około 7,8 mln złotych.

W trakcie modernizacji kotłowni i sieci ciepłowniczej dostawy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej będą realizowane z obecnego systemu ciepłowniczego.

Prezes Zarządu
Roman Korczak

11.07.2012 – Instalacje sanitarne, modernizacje

Wykonujemy  instalacje sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, wodne,  kanalizacyjne i ciepłownicze-modernizacje i naprawy istniejących sieci w biurach,  sklepach,  przedsiębiorstwach oraz dla klientów indywidualnych.

Informacje i zlecenia na usługi:

Dział Handlowy
ul. Farna 4
tel: 48 332 00 92, 48 667 32 99

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Gwarantujemy krótkie terminy realizacji oraz wysoką jakość wykonanych usług!