ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WARCE SP. Z O.O. ogłasza nabór na stanowisko: hydraulika

Opis stanowiska pracy:

 • forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat

Wymagania:

 • min. 2 lata  doświadczenia w  pracy na podobnym stanowisku
 • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres: e-mail: zuk@zukwarka.pl lub w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp .z o. o.,  ul. Farna 4 (sekretariat)

ZAKŁAD KOMUNALNYCH W WARCE SP. Z O. O. ogłasza nabór na stanowisko: operator równiarki – kierowca

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WARCE SP. Z O.O.
ogłasza nabór na stanowisko: „operator równiarki – kierowca”

Opis stanowiska pracy:

 • forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat

Wymagania:

 • uprawnienia operatora równiarki,
 • prawo jazdy kategorii C, T,
 • min. 2 lata  doświadczenia w  pracy na stanowisku operatora równiarki
 • samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania zawodu,

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres: e-mail: zuk@zukwarka.pl lub w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp .z o. o.,  ul. Farna 4 (sekretariat)

29.04.2014 – PRZEBUDOWA KOTŁOWNI ZAKOŃCZONA

dyplomUprzejmie informuję, że bardzo ważna dla społeczności lokalnej  Warki i dla Gminy Warka, realizowana przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. inwestycja pt. „Przebudowa kotłowni oraz sieci ciepłowniczej z węzłami cieplnymi na osiedlach 35-lecia i Książąt Mazowieckich w Warce” została zakończona.
Ciepło do odbiorców, przez dwufunkcyjne kompaktowe wymienniki ciepła, zainstalowane w węzłach cieplnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, zostało dostarczone nową dwuprzewodową pre-izolowaną siecią cieplną z nowych kotłów z ekonomizerami.

Za projekt modernizacji, ZUK został nagrodzony przez Mazowiecką Agencję Energetyczną „Za najlepsze rozwiązanie energetyczne na Mazowszu” w kategorii „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych”.

Prezes Zarządu
Roman Korczak

Informacja o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) w Zakładzie Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. został utworzony fundusz rekultywacyjny.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów w Warce przy ul. Fabrycznej wynosi 2%.

28.06.2013 – Informacja o odbiorze odpadów komunalnych

Wskutek pojawiających się  wątpliwości dotyczących nowych zasad odbioru odpadów, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. uprzejmie informuje że osoby segregujące odpady na 4 worki lub pojemniki do segregacji , pozostałe odpady komunalne powinni gromadzić w 5 worku  tzw. balast i nasza firma bezpłatnie odbierze te odpady w okresach 2 tygodni (tak jak odpady biodegradowalne). Wyjaśniamy również definicję Czym są odpady biodegradowalne?

Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, które powstają w ogródkach przydomowych (ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty cięte itp.). Łącznie zajmują one w pojemnikach na odpady przeciętnego mieszkańca około 35% wszystkich odpadów, oznacza to, że wydzielając z wytwarzanych przez nas odpadów bioodpady możemy zaoszczędzić do 35% w miejsca naszych pojemnikach.

UWAGA

W pojemnikach na odpady biodegradowalne nie składujemy: zepsutej żywności, mięsa, kości, resztek jedzenia w płynie, bardzo tłustych lub mocno solonych resztek jedzenia, odchodów – wymienione wyżej odpady umieszczamy w 5 worku tzw. balast.

Wszelkich dodatkowych informacji można 5 uzyskać pod numerem telefonu: 800 112 260 ( bezpłatna infolinia ) lub 48 667 32  99