DANE SPÓŁKI

Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o,
ul. Farna 4, 05-660 Warka,
tel. 48 667 32 99, fax. 48 667 22 85
e-mail: zuk@zukwarka.pl

Spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.KRS 0000362237

Kapitał zakładowy: 42 084 300,00zł., NIP 797-20-27-869, REGON 142486350

Nr rachunku bankowego w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.: 92 2030 0045 1110 0000 0253 1410

Nr BDO 000005238