Dane spółki

Zakład Usług Komunalnych
w Warce Sp. z o.o

ul. Farna 4, 05-660 Warka

tel. 48 667 32 99
e-mail: zuk@zukwarka.pl

Spółka wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000362237

Kapitał zakładowy: 42 084 300,00zł  |  NIP 797-20-27-869  |  REGON 142486350

Nr rachunku bankowego w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.:
92 2030 0045 1110 0000 0253 1410
Nr BDO
000005238

Władze spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

W imieniu Gminy reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Warka – Tomasza Rawskiego

RADA NADZORCZA

Monika Strus-Wołos
Jerzy Kropacz
Piotr Kutyna

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Gorycki