Targowica przy skrzyżowaniu ulic Mostowej i Nowy Zjazd jest czynna w środy i soboty w godz. 5:00 – 15:00, a biuro na targowicy w dni targowe w godz. 7:00 – 12:30. Targowica jest wyposażona w sanitariaty i punkty poboru energii elektrycznej.

Cennik:

Opłata za rezerwację powierzchni handlowej wynosi 100,00 zł/m-c.

Opłata targowa przy sprzedaży:

  • z ręki, torby, kosza, skrzynki małych ilości produktów rolnych i runa leśnego – 1,00 zł.
  • artykułów różnych na stanowiskach nieoznakowanych o powierzchni do 1,5 m² – 5,00 zł.
  • artykułów różnych na stanowiskach nieoznakowanych o powierzchni od 1,5 m² do 3,5 m² – 15,00 zł.
  • artykułów różnych na stanowiskach nieoznakowanych o powierzchni od 3,5 m² do 10,0 m² – 20,00 zł.
  • artykułów różnych na stanowiskach oznakowanych, za każde stanowisko oraz przy sprzedaży detalicznej i hurtowej z samochodu o ładowności do 3 ton – 10,00 zł.
  • detalicznej i hurtowej produktów różnych z samochodu o ładowności do 6 ton – 30,00 zł.
  • detalicznej i hurtowej produktów różnych z samochodu o ładowności powyżej 6 ton – 35,00 zł.

Wszelkie informacje dotyczące wolnych powierzchni handlowych, zawarcia umowy na rezerwację miejsca handlowego, uregulowania płatności – udzielą pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 48 667 32 99 wew. 203, a także 728 459 226.