Kto może skorzystać z PSZOK?

PSZOK przyjmuje ww. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Warka, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Warce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymali decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co można dostarczyć na PSZOK?