INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) dalej zw. RODO).

W związku z wymogami ustawowymi oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji przygotowaliśmy dla Państwa zestaw informacji, które mają na celu pomóc Państwu zrozumieć nowe przepisy oraz uzyskać informacje w zakresie: kiedy i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób mogą Państwo składać Swoje żądania związane
z przetwarzaniem tych danych, jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych oraz jak uzyskacie Państwo informacje gdy wystąpi sytuacja o naruszająca bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania z treścią przygotowanych informacji.

RODO – zobacz informacje o przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez ZUK Warka Sp. z o.o.

Obowiązki informacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „RODO”.

Obowiązki informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych:

 

  • Naszych obecnych, byłych i potencjalnych Klientów – tutaj
  • Wobec osób objętych monitoringiem wizyjnym – tutaj 
  • Wobec kandydatów do pracy – tutaj
  • Wobec Nadawców/Odbiorców korespondencji elektronicznej nie związanej / związanej z realizacją umowy- tutaj

Inspektor ochrony danych

Zakład Usług Komunalnych Warka Sp. z o.o. (dalej zw. ZUK Warka Sp. z o.o.) powołała Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Damian Stachyra.

Z Inspektorem można nawiązać kontakt w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ZUK Warka Sp. z o.o., składając pismo drogą:

 

  • elektroniczną na adres:
  • tradycyjną w sekretariacie z dopiskiem IOD

Zapoznaj się z informacją o Inspektorze Ochrony Danych – tutaj