Świadczymy usługi odbioru nieczystości płynnych (ścieków) bytowych oraz przemysłowych. Ścieki mogą być dowożone transportem własnym lub przy użyciu pojazdów asenizacyjnych ZUK-u.

Cena odbioru ścieków bytowych to 22,90 zł za 1 m³ w przypadku dowożenia tych ścieków wozami asenizacyjnymi Klienta lub podmiotu trzeciego z terenu gminy Warka do oczyszczalni ścieków w Warce.

Wywóz ścieków bytowych przy pomocy pojazdów ZUK-u to następujące koszty:

  • 38,36 zł/m³ z terenu Warki, przy czym minimalna stawka to 115,08 zł,
  • 42,00 zł/m³ z pozamiejskiego terenu Gminy Warka do 15 km od oczyszczalni, lecz minimalna stawka to 126 zł,
  • 44,66 zł/m³ z terenu poza Gminą Warka poniżej 15 km od oczyszczalni, ale minimalna stawka to 133,98 zł, a powyżej 15 km od oczyszczalni to 223,30 zł.

48 667 25 96

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00