Płatności za odpady komunalne

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić na nr konta Urzędu Miejskiego w Warce
PKO BP 94 1020 2629 0000 9302 0430 9480

Tytuł przelewu:
imię i nazwisko osoby która złożyła deklarację,
adres nieruchomości z której odbierane są odpady komunalne
opłata za kwartał … 2022 r.

Terminy płatności:
do 15 marca za I kwartał;
do 15 maja za II kwartał;
do 15 września za III kwartał;
do 15 listopada za IV kwartał

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 lipca 2020 r., wynoszą:

25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym

32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem wielorodzinnym (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, budynki
z wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi)

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się w części opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

Harmonogram odbioru odpadów - rok 2023

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Tu wrzucamy:

-odchody zwierzęce, -potłuczone szyby, -szkło żaroodporne, -porcelana, fajans, talerze, -lustro, -opakowania w aerozolu, -pieluchy, -pampersy, -artykuły higieniczne, -resztki mięsa I ryb, -segregatory, -pończochy, -resztki świec, -szkło okularowe, -tubka po paście do zębów, -resztki tapet, -wata, -patyczki higieniczne, -tampony, podpaski, -szkło stołowe, -guma, -resztki gumowe, -worki z odkurzaczy, -torebki po herbacie, -zawartość worka z odkurzacza, -ściółka małych zwierząt domowych, -czerstwe pieczywo, -tran, -smalec wytapiany ze słoniny, -masło, margaryna, -popiół z kominka, -odzież z włókien naturalnych, -popiół węglowy, -resztki materiałów krawieckich, -niedopałki, tytoń, -żwirek dla kotów, -fusy po kawie i herbacie, -skorupki jaj, -przeterminowaną żywność, -resztki żywności pochodzenia zwierzęcego.

Nie wrzucamy:

-żarówek, -lamp neonowych, -lamp fluorescencyjnych, -lamp rtęciowych, -reflektorów, -izolatorów, -ekranów i lamp telewizyjnych, -szyb samochodowych, -puszek po farbach, -baterii, -zabawek z elementami elektronicznymi, -sprzętu AGD, -sprzętu RTV, -sprzętu elektronicznego, -przeterminowanych leków.

Tu wrzucamy:

– torebki na chipsy, – opakowania po przyprawach (wielowarstwowe), -kartony po mleku i napojach TETRA PAK, -nakrętki plastikowe do butelek, -opakowania po jogurcie, kefirze, margarynie, -pojemniki na filmy do aparatów fotograficznych, -plastikowe worki na odpady, -reklamówki i plastikowe torby na zakupy, -folia spożywcza, -plastikowe wypełniacze do poduszek, -plastikowe butelki, -folia wiskozowa (celofan), -celuloid, celuloza, -silikon, ceraty, -styropian opakowaniowy, -pojemniki na śmieci, -smoczki, klocki, -plastikowe koszyczki po owocach, -szczoteczki do zębów, -konewki plastikowe, -żyłka wędkarska, -długopisy, płyty CD, -opakowania plastikowe, -kubki do gorących napojów, -tacki do pakowania mięsa, -opakowania typu PET, -tworzywa sztuczne, -pokrywki ze słoików, -folia aluminiowa, -tubki metalowe, -folie metalowe, -puszki po: konserwach, piwie, -puszki po napojach, sokach, -drobny złom żelazny i metale kolorowe, -taśmy stalowe, -kapsle, metalowe nakrętki.

Nie wrzucamy:

-opakowań po aerozolach, -puszek po farbach, -baterii, -butelek i pojemników z zawartością, -butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), -opakowań po lekach, -butelek po płynach chłodniczych, -pojemników po wyrobach garmażeryjnych, -zabawek z elementami elektronicznymi.

Tu wrzucamy:

 • drobne gałęzie, reszki roślin,
 • trawa, liście,
 • wióry z drewna i słomy,
 • części roślinne z ogrodu,
 • odpady kuchenne: resztki warzyw i owoców

Nie wrzucamy:

 • resztek mięs,
 • wędlin,
 • ryb,
 • kości zwierzęcych.

Tu wrzucamy:

bezbarwne butelki:

 • szklane po napojach i żywności,
 • po napojach alkoholowych,
 • opakowania po kosmetykach,
 • bezbarwne słoiki bez zakrętek.

kolorowe butelki:

 • szklane po napojach i żywności,
 • po napojach alkoholowych,
 • opakowania po kosmetykach,
 • kolorowe słoiki bez zakrętek.

Nie wrzucamy:

 • szkła stołowego,
 • fajansu,
 • porcelany i ceramiki,
 • luster,
 • szkła okiennego,
 • żarówek,
 • lamp neonowych,
 • lamp fluorescencyjnych,
 • lamp rtęciowych,
 • reflektorów,
 • izolatorów,
 • szkła żaroodpornego,
 • doniczek,
 • szkła okularowego,
 • ekranów i lamp telewizyjnych,
 • szyb samochodowych.

Tu wrzucamy:

(MAKULATURA):

 • opakowania z papieru
 • karton,
 • katalogi,
 • ulotki,
 • prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • zabrudzonego i tłustego papieru,
 • pieluch jednorazowych,
 • podpasek,
 • artykułów higienicznych,
 • pampersów,
 • worków po cemencie,
 • tapet,
 • opakowań po lekach (POJEMNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W APTEKACH),
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK

ul. Grójecka 24,
05-660 Warka
tel. 48 667-26-42

Godziny otwarcia:

 • dni powszednie (oprócz środy) 7:00-15:00
 • środy 11:00-19:00
 • soboty (poza świętami) 9:00-13:00
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne związane z nieprzemysłową działalnością człowieka powstające w gospodarstwach domowych takie jak:
 • zużyte oleje,
 • zużyte baterie,
 • zużyte akumulatory,
 • zużyte lampy fluorescencyjne (świetlówki, żarówki energooszczędne),
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • leki przeterminowane,
 • gruz ceglany, betonowy, ceramika (płytki, terakota),
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • tekturę wielkogabarytową,
 • odpady z tworzyw sztucznych,
 • odpady elektryczne, elektroniczne,
 • zużyte opony z samochodów osobowych.

PSZOK nie przyjmuje m.in. odpadów komunalnych zmieszanych, zawilgoconych oraz w znacznym stopniu zanieczyszczonych. Wszelkich dodatkowych informacji o pracy PSZOK udziela pracownik punktu.