NASZE OBIEKTY

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Konary

Zmodernizowana staraniem Spółki w 2018 r. oczyszczalni ścieków w Konarach, umożliwia oczyszczanie ścieków doprowadzanych sieciami kanalizacyjnymi z północnej części Gminy Warka (miejscowości Konary, Magierowa Wola i Podgórzyce).

Czytaj więcej

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Pilicy

Stacja uzdatniania wody (SUW) w Pilicy, o wydajności 450 m3/dobę, została zmodernizowana i przyjęta w eksploatację przez ZUK w 2001 r. Stacja dostarcza wodę dla mieszkańców dla miejscowości Pilica.

Czytaj więcej

Stacja Paliw przy ul. Grójeckiej 24

Koncesjonowana stacja paliw przy ul. Grójeckiej 24 prowadzi dystrybucję paliw (benzyna i ON) dla potrzeb pojazdów będących w posiadaniu Spółki, a także sprzedaż paliw i sprzedaż części zamiennych

Czytaj więcej