Świadczymy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Warka.

Dodatkowo realizujemy usługi dla zewnętrznych podmiotów. Oferujemy szeroki wachlarz branżowych usług specjalistycznych, takich jak:

  • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
  • budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych,
  • usuwanie awarii na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych
  • usługi koparko-ładowarką.

Nasze atuty to przede wszystkim długoletnie doświadczenie, własny sprzęt specjalistyczny, wykwalifikowana i doświadczona kadra.

Posiadasz budynek lub niezabudowaną działkę i planujesz wykonać przyłącze wodno-kanalizacyjne? Pokażemy Ci jak w prostych krokach to zrobić.

Krok 1
Złóż wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej I/LUB kanalizacyjnej wraz z mapą zasadniczą i oświadczeniem o posiadanym prawie do dyspozycji nieruchomością w Biurze Obsługi Klienta

Krok 2
Uzyskaj warunki przyłączenia do sieci wydawane przez Zakład Usług Komunalnych w Warce (wypełnij podanie)

Krok 3
Udaj się do projektanta w celu uzyskania projektu technicznego przyłącza lub planu sytuacyjnego

Krok 4
Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej przez ZUK w Warce złóż zlecenie na wykonanie usługi w BOK

Krok 5
Po wykonaniu usługi zostanie sporządzony Protokół Odbioru Technicznego stwierdzający zgodność wykonanego przyłącza z uzgodnionym projektem technicznym, warunkami technicznymi lub planem sytuacyjnym.

Krok 6
Zgłoś się do BOK  w celu zawarcie umowy na dostawę wody I/LUB odprowadzenie ścieków

Planujesz skorzystać z firmy specjalistycznej ?

Krok 1
Złóż wniosek w BOK „Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych”

Krok 2
Zgłoś się do BOK  w celu zawarcie umowy na dostawę wody I/LUB odprowadzenie ścieków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Wody i Kanalizacji pod nr tel. 48 667 27 81, wew. 201 lub w BOK-u pod nr tel. 48 667 32 99, wew. 107.