Uczestniczymy w akcji preferencyjnej sprzedaży węgla współdziałając w tym celu z Urzędem Miejskim w Warce.

Planujesz zabezpieczyć swój dom w ciepło?

Szukasz najlepszej ceny i kalorycznego węgla?

We współpracy z Gminą możesz zakupić polski węgiel na preferencyjnych warunkach.

  • złóż wniosek o preferencyjny zakup węgla do Urzędu Miejskiego w Warce,
  • dokonaj wpłaty za nabycie węgla na rachunek bankowy:

                Urząd Miejski w Warce

           PKO BP   63 1020 2629 0000 9802 0430 9308

           Tytuł wpłaty: imię nazwisko, adres osoby uprawnionej z dopiskiem „preferencyjny zakup węgla’

  • odbierz zaświadczenie wystawione przez Urząd Miejski w Warce.
  • zgłoś się z zaświadczeniem do ZUK przy ul. Grójeckiej 24 w Warce i odbierz węgiel lub zleć transport.

Cena zakupu węgla po preferencyjnej cenie wraz z dowozem na koszt ZUK-u wynosi 1950 zł brutto za tonę.

Łączny limit węgla do 30.04.2023r. na jedno gospodarstwo domowe wynosi 3 tony.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy dzwonić pod numer telefonu 728 459 230.