Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na roku 2016 II półrocze

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016 Rejon VII
Zbiorczy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2016 Rejon V

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na roku 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2016 Rejon VII
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016, Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2016

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2015, Rejon VII

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015, Rejon IV

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Warka na 2015r

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze 2015

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na I półrocze 2015 Rejon IV

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na I półrocze roku 2015 Rejon VII

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Warka na II półrocze 2014

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2014 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2014 Rejon II

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2014 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2014 Rejon IV

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Warka, na II półrocze 2014 – harmonogram zbiorczy

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 Rejon I
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 Rejon II
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 Rejon III
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 Rejon IV
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 Rejon V
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 Rejon VI
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 Rejon VII

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu wiejskiego Gminy Warka, na II półrocze roku 2014 – harmonogram zbiorczy


06.05.2014 – Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do terenów rodzinnych ogrodów działkowych i domów letniskowych

Osoby posiadające działki rekreacyjne (ogródki działkowe) i inne tego typu tereny, na których przebywają okresowo (mniej niż miesiąc w sposób ciągły) powinna podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów z tych działek.

Złożenie deklaracji w NATURA na odbiór odpadów z miejsca stałego pobytu nie zwalnia z obowiązku posiadania osobnej umowy na odbiór odpadów z posiadanej działki, jeżeli nie przebywa się tam w sposób ciągły.

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do terenów rodzinnych ogrodów działkowych i domów letniskowych