INFORMACJA

W związku  z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoki w próbce pobranej ze zbiornika wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody w Bończy, z której zasilane są następujące miejscowości: Bończa, Michałów Górny, Michałów Dolny, Michałów Parcela, Budy Michałowskie, Branków, uprzejmie informujemy że w celu przywrócenia parametrów dostarczanej wody do stanu w pełni zgodnego z przepisami sanitarnymi oraz  zapewnienia należytej jej jakości podjęte zostały następujące działania naprawcze:

  • ustalono na terenie SUW Bończa zastępczy punkt czerpalny wody do picia (atestowany beczkowóz),
  • woda do punktu czerpalnego dostarczana będzie atestowanym beczkowozem, woda pobierana będzie z SUW Piaseczno,
  • dobrana została dawka podchlorynu sodu pozwalająca na doprowadzenie jakości wody uzdatnianej w SUW Bończa do wymaganej w/w rozporządzeniem,
  • od 15 lipca br. prowadzone jest systematyczne płukanie sieci wodociągowej zasilanej z SUW Bończa z częstotliwością raz na dobę,
  • poinformowano odbiorców wody o zaistniałej sytuacji poprzez umieszczenie informacji na stronie zukwarka.pl oraz poprzez rozwieszenie informacje o zaistniałej sytuacji w miejscowościach, których dotyczy zaistniała sytuacja, a ponadto przekazano informacje w tym zakresie sołtysom tych miejscowości.

W dniu 17.07.2023 r., została pobrana próbka wody z punktu kontrolnego na SUW Bończa oraz skierowana do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu.

Planuje się zakończenie działań naprawczych najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.  zgodnie z decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z dnia 14 lipca 2023 r. znal HKN.903.18.2023

Uprzejmie informujemy, że będziemy na bieżąco informować Państwa o wynikach podjętych działań naprawczych.

Za utrudnienia przepraszamy!

    Zarząd

Zakładu Usług Komunalnych  w Warce Sp. z o.o.