INFORMACJA

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoki (stwierdzona wartość 1 jtk/100ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml wody) w próbce pobranej z punktu poboru próbki wody zlokalizowanego w Laskach gm. Warka w dniu 12.07.2023 r., informujemy odbiorców wody, że zgodnie z otrzymaną w dniu 17.07.2023 r., oceną jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, opracowaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grójcu oraz analogiczną informacją przekazaną przez Burmistrza Warki informujemy, że:

woda nie nadaje się do spożycia.

Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niezwłocznie podjęto działania naprawcze mające na celu przywrócenia i zapewnienie należytej jakości wody, zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz.U. 2017 poz. 2294. tj.:

  • ustalono na terenie siedziby spółki przy ul. Farna 4 punkt poboru wody pitnej,
  • dobrana została dawka podchlorynu sodu pozwalająca na doprowadzenie jakości wody uzdatnianej w SUW Warka do wymaganej w/w rozporządzeniem,
  • poinformowano odbiorców wody o zaistniałej sytuacji poprzez umieszczenie informacji na stronie zukwarka.pl oraz poprzez jej rozwieszenie na terenie miasta Warka.

Planuje się zakończenie działań naprawczych najpóźniej w terminie do dnia 31 lipca 2023 r.  zgodnie z decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu dnia 14 lipca 2023 r. znak HKN.903.19.2023

W dniu 17.07.2023 została pobrana ponowna próbka kontrolna z w/w punktu kontrolnego oraz przekazano ją do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu.

Niezwłocznie po otrzymaniu wyników badań zostaną one opublikowane na stronie www.zukwarka.pl.

Woda przeznaczona do spożycia dostępna będzie od 18.07.2023 r., w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. przy Farnej 4.

Uprzejmie informujemy, że będziemy na bieżąco informować Państwa o wynikach podjętych działań naprawczych.

Za utrudnienia przepraszamy!

Zarząd

Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.