INFORMACJA

W związku z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w dniu 19.07.2023 r. znak HKN.903.21.4.2023 informujemy, że próbki wody pobranej w dniu 17.07.2023 r. z wodociągu publicznego Bończa – zaopatrującego miejscowości: Bończa, Michałów Górny, Michałów Dolny, Michałów Parcela, Budy Michałowskie, Branków w zakresie zbadanych parametrów tj.:

– bakterie grupy Coli,

– Escherichia Coli

– enetrokoki

– chlor

odpowiadają wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz. 2294) co oznacza, że:

woda z wodociągu publicznego Bończa nadaje się do spożycia przez ludzi

Za dotychczasowe utrudnienia przepraszamy!

       Zarząd

Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.