Międzynarodowy Dzień Recyklingu 2024

Międzynarodowy Dzień Recyklingu 2024 18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Jest to inicjatywa mająca na celu edukację i promocję dobrych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania oraz odzysku odpadów. REFUSE OdmawiajREDUCE OgraniczajREUSE Użyj ponownieRECYCLE SegregujROT Kompostuj CO TO JEST RECYKLING? Każdego dnia kupowane są ogromne ilości towarów, które wykonane są z plastiku, metali, szkła, papieru, aluminium,…