DZIERŻAWA TERENU POD GASTRONOMIĘ

Zaproszenie! Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o zaprasza do składania ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie rekreacyjnym przy „Placu zabaw nad rzeką Pilicą” Załącznik 1 – szczegółowy opis zaproszenia Załącznik 2 – formularz ofertowy

Międzynarodowy Dzień Recyklingu 2024

Międzynarodowy Dzień Recyklingu 2024 18 marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu. Jest to inicjatywa mająca na celu edukację i promocję dobrych praktyk w zakresie ponownego wykorzystania oraz odzysku odpadów. REFUSE OdmawiajREDUCE OgraniczajREUSE Użyj ponownieRECYCLE SegregujROT Kompostuj CO TO JEST RECYKLING? Każdego dnia kupowane są ogromne ilości towarów, które wykonane są z plastiku, metali, szkła, papieru, aluminium,…

Informacja dot. wody Warka aktualny stan

INFORMACJA W związku z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w dniu 19.07.2023 r. znak HKN.903.21.3.2023 informujemy, że próbki wody pobranej w dniu 17.07.2023 r. z wodociągu publicznego Warka – zaopatrującego miejscowości: Warka, Stara Warka, Laski, Grzegorzewice w zakresie zbadanych parametrów tj.: – bakterie grupy Coli, – Escherichia Coli – enetrokoki – chlor odpowiadają…