Informacja dot. wody Warka aktualny stan

INFORMACJA W związku z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w dniu 19.07.2023 r. znak HKN.903.21.3.2023 informujemy, że próbki wody pobranej w dniu 17.07.2023 r. z wodociągu publicznego Warka – zaopatrującego miejscowości: Warka, Stara Warka, Laski, Grzegorzewice w zakresie zbadanych parametrów tj.: – bakterie grupy Coli, – Escherichia Coli – enetrokoki – chlor odpowiadają…

Informacja dot. Wody SUW Bończa aktualny stan

INFORMACJA W związku z otrzymanym komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu w dniu 19.07.2023 r. znak HKN.903.21.4.2023 informujemy, że próbki wody pobranej w dniu 17.07.2023 r. z wodociągu publicznego Bończa – zaopatrującego miejscowości: Bończa, Michałów Górny, Michałów Dolny, Michałów Parcela, Budy Michałowskie, Branków w zakresie zbadanych parametrów tj.: – bakterie grupy Coli, – Escherichia Coli -…

Informacja dot. wody Warka aktualny stan

INFORMACJA  W nawiązaniu do Informacji dotyczącej stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego – enterokoki (stwierdzona wartość 1 jtk/100ml wody – najwyższa dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml wody) w próbce pobranej z punktu poboru próbki wody zlokalizowanego w Laskach gm. Warka w dniu 12.07.2023 r., oraz stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia przez ludzi informujemy, że: wyznaczony…